تماشا تجسمی‌تیوب

طنز سیاه در انیمیشن "پیله‌ی دوست داشتنی"

طنز سیاه در انیمیشن "پیله‌ی دوست داشتنی"

"پیله دوست داشتنی" درباره دو حشره است که تصمیم می گیرند به یک کرم ابریشم در تلاش برای دگردیسی او کمک کنند! 
 این سه نفر ما را به موقعیت های طنز و همچنین یک پروانه زیبا هدایت می کنند.