تماشا تجسمی‌تیوب

"عذاب" انیمیشن طنز سیاه با تکنیک شن انیمیشن

"عذاب" انیمیشن طنز سیاه با تکنیک شن انیمیشن

چه می شود اگر درست زمانی که شدیدا به کمک نیاز دارید دچار بدشانسی بشوید؟

کارگردان این اثر casalinga است.