"عمق" دنیای زیر آب خلاق و متفاوتی از pes

"عمق" دنیای زیر آب خلاق و متفاوتی از pes

وارد تاریک‌ترین اقیانوس‌های تاریک شوید، جایی که زندگی دریایی از آچار، کولیس، کلید، زنجیر، انبر، انبردست و سایر ابزار فلزی ساخته شده است که هرگز انتظار دیدن آن‌ها را در آب ندارید. این چیزی است که در "The Deep" توسط PES (انیماتور Adam Pesapane) اتفاق می افتد.

پیش از این اثر دیگری از آدم پساپان در سایت مجله هنرهای تجسمی منتشر شده است.