تماشا تجسمی‌تیوب

کمدی سیاه در"دوقلوها"

کمدی سیاه در"دوقلوها"

این انیمیشن به مناسبت پروه پایانی یکی از دانشجویان مدرسه کل آرت ساخته شده است و کارگردان آن میشل تانگ Michelle tang است.