تماشا تجسمی‌تیوب

"میراث یک دزد"خاطره‌ای از یک دزد

"میراث یک دزد"خاطره‌ای از یک دزد

 

وقتی یک شخص ثروتمند را میبینیم اولین چیزی که به ذهنمان خطور می کند یک ثروت باد آورده است، البته که احتمالا همیشه این گونه نیست، اما به صورت استثنا در این انیمیشن فکر شما صحیح است.داستان درباره زنی است که ثروتش را از راه دزدی به دست آورده اما آنچه در پایان زندگی او اتفاق می افتد موضوع این انیمیشن است.

سایت شخصی کارگردان این اثر را دراینجا ببینید