تماشا تجسمی‌تیوب

"'گیاه آوازه خوان" روایتی درباره استعدادهای متفاوت

"'گیاه آوازه خوان" روایتی درباره استعدادهای متفاوت

تقریبا همه‌ی ما یک استعداد نهفته داریم که نمی‌دانیم چیست، اما در مقابل آن ممکن است این مساله باشد که کاملا به مواردی که در آنها استعدادی نداریم واقفیم، انیمیشن گیاه آوازه خوان به این نکته می پردازد که همه لزوما در یک هنر استعداد ندارند، برخی افراد استعدادهای متفاوت‌تری دارند ، فقط ممکن است هنوز جایگاه آن کشف نشده باشد.

کارگردان این انیمیشن Sinai Hwang است که پیش از این انیمیشن دیگری از او در سایت هنرهای تجسمی منتشر شده است.