تماشا تجسمی‌تیوب

" هنر تغییر"اثری با دغدغه بحران محیط زیست

" هنر تغییر"اثری با دغدغه بحران محیط زیست

 چه می‌شود اگر در  زمانی که اعمال ما باعث تغییرات آب و هوایی می‌شود، بلافاصله پاسخگوی اعمال خود باشیم؟

این فیلم برداشتی سورئالیستی از مسئولیت انسان در قبال تغییرات آب و هوا و ارتباط اجتناب ناپذیر ما با طبیعت است.

ما می‌خواستیم طبیعت بتواند نگرانی‌های خود را بیان کند، بنابراین در فیلم گروهی از حیوانات گرد هم آمدند و متعهد هستند که به سبک چریکی حرف خود را به گوش انسان‌ها برسانند