تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن "کنده" روایتی سیاه و متفاوت درباره "رقابت"

انیمیشن "کنده" روایتی سیاه و متفاوت درباره "رقابت"

این صحنه را تصور کنید... دنیایی آخرالزمانی پر از مرگ و ویرانی، دسته‌ای از بازماندگان باید با هم متحد شوند و راهی برای دوام در شب سرد پیدا کنند.اما اگر آن بازماندگان آدمها نبودند صحنه چطور می‌شد؟! چه می‌شد اگر آنها کُنده بودند!! و چه می شد اگر چیزی که برای دوام شب نیاز داشتند آتش بود! همانطور که می‌دانید بهترین آتش با کنده‌ها درست می‌شود! Nils Hedinger نیلز هدینگر کارگردان انیمیشن کنده، یک سناریوی سینمایی آشنا را انتخاب می‌کند و با اضافه کردن یک پیچیدگی به آن کمدی کلاسیک آدم خواری، این اثر را می‌سازد.

کمیک سیاه و کاملاً گیرا است، اگرچه ممکن است در ظاهر داستان خنده داری به نظر برسد، اما روایت شخصیت‌های چوبی که در مبارزه برای بقا با یکدیگر درگیر می‌شوند، بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.

هدینگر در گفتگو با Short of the Week می گوید: "تصویر کنده‌ها که یکدیگر را می‌سوزانند برای مدت طولانی در ذهن من مانده بود". "وبه نظرم ایده ی جالبی بود چرا که هم ساده و مضحک بود و هم وحشتناک و می‌توانست به عنوان استعاره ای برای جامعه ما باشد."

شاید شغلی را که واقعاً می‌خواستید از دست دادید، موفق به بدست آوردن هیچ جایی در تیمی که می خواستید نشدید، یا وقتی دختری را که دوست داشتید، بی رحمانه از دست دادید، به خوبی درد شدیدی از رقابت احساس کرده اید. همه این‌ها موقعیت‌های فرضی است، اما بیرحمانه بودن رقابت را نشان می‌دهد اما متأسفانه در جامعه ما به وفور وجود دارد.

بنابراین، از یک سو، بله، Timber یک فیلم ساده و احمقانه درباره چند کنده است که به طرز وحشیانه‌ای یکدیگر را برای گرمای بیشتر قربانی می‌کنند، اما از سوی دیگر به برخی از بحث‌های اصلی در مورد بشریت(مانند نظریه‌های داروین در مورد انتخاب طبیعی )می‌پردازد.

منبع