تماشا تجسمی‌تیوب

نمایش انیمیشن کوتاه حمله به میان وعده

نمایش انیمیشن کوتاه حمله به میان وعده

یک خانم مسن فقط می خواهد کلوچه هایش را در آرامش بخورد، اما یک پسر جوان نقشه های دیگری برای آنها دارد.
انتشار اولیه: 2012
کارگردان: اندرو کادلاگو
همکار: مونتسرات اسپاداله