تماشا تجسمی‌تیوب

نمایش انیمیشن کوتاه آوریگامی

نمایش انیمیشن کوتاه آوریگامی

این فیلم کوتاه انیمیشن سه بعدی فوق العاده به نام "اوریگامی" را که توسط تیم با استعداد جوآن اسمیتیز، اریک دی ملو بوئنو، مایکل مورنو و هوگو بیلی در ESMA ساخته شده است، تماشا کنید!
اوریگامی هنر ژاپنی است که از تا کردن کاغذ برای به دست آوردن اشکال مختلف تشکیل شده است.

Directors: Joanne Smithies, Eric De Melo Bueno, Michael Moreno, Hugo Bailly Desmarchelier