تماشا تجسمی‌تیوب

نمایش انیمیشن کوتاه اهرام مصر

نمایش انیمیشن کوتاه اهرام مصر

قاهره، 1920، یک باستان شناس در شرف کشف راز اهرام مصر است...

کارگردانی شده توسط :
کورنتین شارون، لیز کوریول، اولیویه لافای، نیکلاس مریخی

آهنگساز :
کالینا سویتنیکا


Directed by : Corentin Charron, Lise Corriol, Olivier Lafay, Nicolas Mrikhi Music by : Kalina Świątnicka