پادکست تابلوی "کوراوغلو" اثر ایرج اسکندری

پادکست تابلوی "کوراوغلو" اثر ایرج اسکندری

یکی از اولین آثار ایرج اسکندری تابلوی نقاشی "دهقانان چن ­لی ­بل" یا همان "کوراوغلو" است. داستان کوراغلو ریشه در تاریخ دارد و به گواه خیلی ها به دوران صفویه و زمان جنک های ایران و عثمانی بر می گردد. 

كوراوغلی یا كوراوغلو  قهرمان حماسی  میان اهالی آذربایجان است که با قیامش بر ضد فئودالیسم و شیوهٔ ارباب و رعیتی نامی ماندگار در میان مردم آذربایجان و بسیاری از كشورهای جهان از خود به جا گذاشت.

 دهقانان چن‌لی‌بل (کوراوغلو)، ایرج اسکندری، رنگ و روغن روی بوم، ۱۶۰در ۱۴۰ سانتیمتر، سال ۱۳۵۷