مراحل اجرای تابلوی نقاشی ایستاده در باد

مراحل اجرای تابلوی نقاشی ایستاده در باد

کارگاه هنری نقاشی با موضوع سالروز شهادت آقا مصطفی چمران با عنوان «ایستاده در باد » به همت انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد. در این ورک شاپ یک روزه هنرمند انقلابی و متعهد طهمورث آشناگر اثری در راستای ادای دین به این شهید والامقام را خلق نمود.