پیشخوان تاریخ هنر

صبح بعد از فستیوال اثر لودویگ کناوس Ludwig Knaus

صبح بعد از فستیوال اثر لودویگ کناوس Ludwig Knausصبح بعد از فستیوال اثر لودویگ کناوس Ludwig Knaus

هنرمند آلمانی لودویگ کناوس Ludwig Knaus از آکادمی هنر در دوسلدورف فارغ التحصیل شد و سنت های رئالیستی مکتب نقاشی دوسلدورف را ادامه داد.
کناوس این اثر را در استودیوی خود در پاریس اجرا کرد.
برای افزودن اصالت به تصویری که از فضاسازی این اتفاق لازم داشت، چمدانی پر از لباس‌های ملی را به پایتخت فرانسه آورد.

این تابلو در سالن پاریس در سال 1835 نمایش داده شد، جایی که موفقیت زیادی کسب کرد و توجه منتقدان و عموم را به خود جلب کرد.

این نقاشی را یکی از بهترین آثار این هنرمند می دانند و  در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1855 جایگاه ویژه ای برای او به ارمغان آورد.