پیشخوان تاریخ هنر

محمد علی حدت از آخرین نقاشان پرده های سینما

محمد علی حدت از آخرین نقاشان پرده های سینمامحمد علی حدت از آخرین نقاشان پرده های سینما

محمدعلی حدت نقاش و طراح گرافیکی است که خاطرات نسلی از سینما دوستان را به تصویر کشیده است.

حدت متولد سال ۱۳۲۷ در شهر یزد است. او دیپلم خود را در سال ۱۳۴۶ از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان در رشته نقاشی دریافت کرد. تبحر او در نقاشی موجب شد از سال ۱۳۴۹ از او برای ساخت پوسترهای سینمایی دعوت به عمل آید، کاری که بعدتر به طراحی سردر سینماها منجر شد و تا سال ۱۳۷۶ ادامه یافت.

یکی از پوسترهای سینمایی محمدعلی حدت

حدت یکی از پرکارترین هنرمندان در این زمینه است و تا کنون بیش از ۶۰۰ پوستر و سردر برای فیلم‌های سینمایی داخلی و خارجی طراحی نموده‌است.

وی در طی ۱۵ سال گذشته به تعلیم و تربیت هنرجویان مشتاق در شهر اصفهان اشتغال داشته و بیش از ۴۰۰ هنرجو که اکثرا در نقاشی فعال میباشند آموزش داده است.

حدت می گوید: به نظرم زندگی پیچیدگی های خیلی زیادی دارد که مثلا به راحتی می تواند برنامه ریزی های شما را برای روز بعدتان به هم بریزد. شما یک لیست از مجموعه کارهایی که می خواهید فردا انجام بدهید تهیه می کنید و روز بعد متوجه می شوید ماشینتان پنچر شده است و به موقع به کار مورد نظر نمی رسید ، ممکن است از پله های خانه تان سر بخورید و سر از بیمارستان در آورید . تمام این حوادث می تواند برنامه ریزی های شما را بهم بزند اما ممکن است همین اتفاق ناخوانده که باعث شده بود به خاطرش به زمین و زمان فحش بدهی، نقش مهم و مثبتی در زندگی تو بازی کند . کار هنر هم به نظر من یک نوع عنایت است .این طور نیست که تو بخواهی هنرمند بشوی . اصل هنر مثل دانه ای است که باید در وجود شخص کاشته شده باشد ، بعد از آن، این مراقبت ها و قابلیت های آن آدم است که باعث می شود آن دانه رشد خوبی پیدا  کند. من در بین سال های تحصیل سیکل یک و دو ، به ناگهان احساس کردم می خواهم نقاشی بکشم . هیچ اتفاق خاصی هم برای من نیفتاد . هر چقدر هم که طی این همه سال فکر می کنم که چه شد که این علاقه در من بوجود آمد ، واقعا جوابی برایش پیدا نمی کنم .

چند اثر نقاشی از این هنرمند: