ناصرالدین شاه، منسوب به استاد محمد حسن افشار، حدود ۱۸۵۰ ترسایی، آبرنگ

ناصرالدین شاه، منسوب به استاد محمد حسن افشار، حدود ۱۸۵۰ ترسایی، آبرنگناصرالدین شاه، منسوب به استاد محمد حسن افشار، حدود ۱۸۵۰ ترسایی، آبرنگ

ناصرالدین شاه، منسوب به استاد محمد حسن افشار، حدود ۱۸۵۰ ترسایی، آبرنگ، گواش و طلا بر روی کاغذ، ۶۰.۹۶ در ۴۰.۶۴ سانتی متر، موزه هنر لس آنجلس

ناصرالدین شاه بر خلاف اسلاف خود علاقه ای به تصاویر استاندارد سلسله نگاری سنتی دربار ایرانی نداشت، بلکه به پرتره های سبک اروپایی علاقه داشت. این تصویر غیرمعمول بزرگ و خاطره انگیز از فرمانروای جوان، که در شانزده سالگی بر تخت نشست، یکی از بهترین شباهت ها، از جمله عکس ها، است که سلطنت طولانی و ظاهر در حال تغییر او را مستند می کند.
موزه هنر لس آنجلس