پیشخوان تاریخ هنر

لودویکا آلبرتونیِ مقدس، برای پیوستن به روح القدس از جایش بلند خواهد شد

لودویکا آلبرتونیِ مقدس، برای پیوستن به روح القدس از جایش بلند خواهد شدلودویکا آلبرتونیِ مقدس، برای پیوستن به روح القدس از جایش بلند خواهد شد

 

لودویکا آلبرتونیِ مقدس/ اثرِ برنینی/ سنگ مرمر/ ۷۴-۱۶۷۱میلادی/ کلیسای سان فرانچسکواریپا

لودویکا آلبرتونیِ مقدس Beata Ludovica Albertoni ، یک بنای یادبود تدفین، اثرِهنرمند ایتالیایی سبک باروک، جیان لورنزو برنینی Gian Lorenzo Bernini است. این مجسمه در کلیسای سان فرانچسکواریپا در شهر رُم قرار دارد. برنینی در سال ۱۶۷۱ میلادی شروع به ساخت این مجسمه کرد، اما به خاطر کار روی دو اثر مهم دیگر، اتمام این مجسمه تا سال ۱۶۷۴ به تاخیر افتاد و در اوت همان سال در کلیسا نصب شد.

لودویکا آلبرتونی، یک نجیب زاده ایتالیایی پرهیزگار و مومن بود و برای برای فقرای محله تراستوره کار می کرد و تحت هدایت راهبان فرانسیسکن کلیسای سان فرانچسکو بعد از مرگش، در سال ۱۵۳۳ میلادی، در آن جا به خاک سپرده شد.

این مجسمه یادبود از سنگ مرمر سفید ساخته شده و در بالای محراب کلیسا، سمت چپ قرار دارد. برنینی، برای متمرکز شدن بر پیکر لودویکا ابتدا یک فضای معماری را طراحی کرد. سپس مجسمه را در یک طاق نما در زیر نقاشی جووانی باتیستا گائولیGiovanni Battista Gaulli نصب کرد.

پیکر لودویکا آلبرتونی در لحظه ارتباط عرفانی با خدا بر روی تشکی دیده می شود. چین‌های لباس روحانی او حالت آشفتگی اش را منعکس می‌کند و سرش روی بالش گلدوزی‌شده‌ای خم شده است. زیر پیکر او یک پارچه سنگی عمیقاً مچاله شده بر تابوت لودویکا قرار داده شده است. حالت پیکره طوری است که انگار در هر لحظه برای پیوستن به روح القدس از جایش بلند خواهد شد.