ادموند بلر لیتون اعلان عشق و تعهد در حضور خانواده را به تصویر می کشد

ادموند بلر لیتون اعلان عشق و تعهد در حضور خانواده را به تصویر می کشدادموند بلر لیتون اعلان عشق و تعهد در حضور خانواده را به تصویر می کشد

ثبت ازدواج/ اثرِادموند بلر لیتون/ ۱۹۲۰/ رنگ و روغن روی بوم/ ۱۱۸.۵ در۹۱.۴ سانتی متر/ موزه و گالری هنر شهر بریستول/ بریتانیا

ادموند بلر لیتون Edmund Blair Leighton به خاطر نقاشی‌های تاریخی‌اش که ویژگی‌های عاشقانه و نوستالژی را منتقل می‌کنند، شهرت دارد. دفتر ثبت ازدواج، رسمی بودن امضای ثبت نام ها، بخش مهمی از مراسم ازدواج سنتی کلیسا و یک الزام قانونی را به تصویر می‌کشد. اعلان عشق و تعهد در حضور خانواده، دوستان و اجتماع به صورت رسمی و بر روی کاغذ آورده می شود.

لیتون زن جوانِ زیبا را در کانون اثر قرار می دهد، عروس مشغول امضای دفتر ازدواج است. نور خورشید که از طریق پنجره های مشبک به داخل می تابد، بیشتر بر عروس به عنوان نقطه دید مرکزی تأکید می کند. لباس سفید و حجاب ظریف او که با گل تزئین شده است  نقطه عطف این تابلو است و به زن جوان کیفیتی اثیری و درخشندگی بهشتی می بخشد. در کنار او داماد جوان با لباس های سفید و مشکی با کلاهی در دست ایستاده و پشت سر او خانواده تازه عروس و مهمانان عروسی ایستاده اند.