تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن "دگردیسی" در ستایش تنهایی یک هنرمند

انیمیشن "دگردیسی" در ستایش تنهایی یک هنرمند

 کارگردان: کایفو لیوKaifu Liu

این انیمیشن به عنوان پروژه پایانی مدرسه انیمیشن کارگردان ساخته شده است و روایتی از تنهایی یک هنرمند است.