صفر درصد غذا

صفر درصد غذا

اثر خلاق استودیو ایکس کی، اثری جذاب و دیدنی است.

0% غذا، یک پروژه تحقیقاتی به مناسبت افتتاح استودیوی ایکس کی بوده است،و برای پاسخ به این سوال ساخته شده است:

آیا اندرویدها هوس غذای مجازی می کنند؟