پادکست تابلوی نقاشی میرزا کوچک خان از کامبیز صفری

پادکست تابلوی نقاشی میرزا کوچک خان از کامبیز صفری

کامبیز صفری متولد سال ۱۳۲۷ از تهران است، او دانش آموخته دانشکده هنرهای تزئینی در سال ۱۳۵۱ است، و در زمینه مهندسی معماری داخلی فارغ التحصیل شد.

او همکاری با دفتر مهندسین مشاور نو - ا - وآ (طراحی و نظارت بازسازی کاخ جهان نما واقع در مجموعه نیاوران - طراحی و نظارت ساختمان پذیرائی استانداری سیستان و بلوچستان در زاهدان - ........) از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ انجام داد.

صفری طراح آزاد ( فعالیت در زمینه طراحی و اجراء ابژه های تزئینی - نقاشی و طراحی گرافیک با موضوعات اجتماعی و سیاسی و انتشار آنها در نشریات مانند سروش و پیام انقلاب و .........) از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ را به عهده داشت .

این هنرمند عضو جامعه دانش آموختگان دانشگاه هنر می باشد.

تابلوی میرزا کوچک خان با تکنیک مداد روی مقوا در سال ۱۳۵۹ نقاشی شد.

متن پادکست : کتاب هنر انقلاب، فصل دوم، نقاشی انقلاب ، صفحه ۲۴۸