تماشا تجسمی‌تیوب

مفهوم ویدیوی چالش برانگیز با بیش از 6 میلیون بازدید در شبکات اجتماعی

مفهوم ویدیوی چالش برانگیز با بیش از 6 میلیون بازدید در شبکات اجتماعی

این اثر درواقع به سفارش موزه گوگنهایم ساخته شده است و در آن، فولاد ضدزنگ،لاستیک،اتر سلولز در آب‌رنگی،یک شبکه نوری با سنسورهای تشخیص چشمی و دیواره پلی کربنات با روکش آلومینیومی به کار رفته است.

اما این ویدیو چه پیامی داشته و مفهوم آن چه بوده است؟ هنرمندان چینی خالق اثر با استفاده از یک ربات صنعتی، حسگرهای تشخیص چشمی و سیستم‌های نرم‌افزاری رباتی ساخته‌اند که یک الگوی واقعیت جهانی را باز‌سازی کنند، واقعیتی که در آن مناطق به صورت مکانیکی کنترل می‌شوند و رابطه بین مردم و ماشین‌ها به سرعت در حال تغییر است. ربات یک وظیفه خاص دارد ، اینکه یک مایع چسبناک و قرمز تیره را در یک منطقه از پیش تعیین‌شده قرار دهد. هنگامی که حسگرها تشخیص می‌دهند که مایع بیش از حد از محدوده بیرون ریخته شده است، بازوی ربات آن را با اهرم بیل مانند به جای خود بازمی‌گرداند و لکه‌هایی روی زمین و دیوارهای اطراف باقی می‌گذارد

درواقع این ربات، یا بازو، نماد انسان است که از خود اراده‌ای ندارد،بلکه آنچه در محیط اوست، بر او نظارت دارد و برای او برنامه ریزی می کند.و لکه هایی که به اطراف می پاشد و شبیه لکه های خون است ، این ایده را نشان می‌دهد که چطور مرزها باعث جنگ و خونریزی بین کشورها هستند. شبیه به زندگی واقعی، مرزهایی که ظاهر و ناپدید می‌شوند.

منبع