حوزه هنری فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود در مناطق محروم را به صورت جدی پیگیر می‌شود

حوزه هنری فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود در مناطق محروم را به صورت جدی پیگیر می‌شودحوزه هنری فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود در مناطق محروم را به صورت جدی پیگیر می‌شود

سعید لشگری معاون راهبری استان‌های حوزه هنری گفت: فعالیت دفتر هنر مردمی از سوی حوزه هنری در کشور آغاز شده و این دفتر باید فعالیت  خود را  در چهارمحال و بختیاری نیز آغاز کند.

به گزارش سایت مجله هنرهای تجسمی به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، در نشست‌های جداگانه سند زیست بوم و نقشه تحول حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با حضور معاون راهبری استان‌های حوزه هنری به همراه تیم تحول بررسی و نقشه استان جهت تدوین نهایی مورد بررسی قرار گرفت و در آینده نزدیک پس از دفاع در تهران رونمایی خواهد شد.

معاون راهبری استان‌های حوزه هنری در سفر خود به شهرکرد برای بررسی سند تحول حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری گفت: دفتر هنر مردمی حوزه هنری با هدف فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مناطق محروم هر شهر و استان است که اکنون در بیش از ۸ استان کشور فعالیت های خود را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: دفتر هنر مردمی در استان‌ها از سوی حوزه هنری کشور بودجه اختصاصی دارد و حوزه هنری فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود را در مناطق محروم به صورت جدی از سوی این دفتر دنبال خواهد کرد.

لشگری اظهار کرد: تولیدات اقتباسی از آثار داستانی و تاریخ شفاهی تولید شده در حوزه هنری مورد حمایت جدی برای ساخت فیلم قرار خواهند گرفت و از سوی معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری کشور حمایت خواهند شد.

معاون راهبری استان‌های  درباره تحول استان‌ها حوزه هنری گفت: سیاست‌ها و راهبردهای تحولی بر اساس کنشگری انقلابی و مبتنی بر اولویت‌های هنر زیست بوم تدوین و مورد توجه قرار خواهد گرفت  که از دو سال پیش امر تحول در استان‌های حوزه هنری آغاز شده‌است و تا کنون نقشه تحول شانزده استان به تصویب رسیده‌است.

وی یاد آور شد: توجه به مسائل و ظرفیت‌های زیست بوم انقلاب اسلامی مسئله جدی و مهم در سند تحول حوزه هنری هر استان  است و باید تلاش کرد در تدوین این سند ظرفیت‌های مهم زیست بوم هر استان مورد توجه قرار گیرد.