تماشا تجسمی‌تیوب

زمان خواب خفاش،انیمیشن طنز

زمان خواب خفاش،انیمیشن طنز

گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها و سگ‌های مزرعه در تمام طول روز بازی، کار و معاشرت می‌کنند، در حالی که خفاش درخواب و ساکن انبار است. هنگامی که خورشید غروب می کند ، زمان بیداری خفاش است... اما دوست شبانه ما در آن زمان قرار است با چه کسی معاشرت کند؟ خوشبختانه، او به زودی متوجه می شود که او تنها کسی نیست که در این داستان متحرک فوق العاده از شادی در نور ماه لذت می برد.

برای دیدن سایت شخصی کارگردان اینجارا ببینید.