دکتر عبدالرضا چارئی دعوت حق را لبیک گفت.

دکتر عبدالرضا چارئی دعوت حق را لبیک گفت.دکتر عبدالرضا چارئی دعوت حق را لبیک گفت.

دکتر عبدالرضا چارئی هنرمند عرصه خوشنویسی و گرافیک و مدیر اسبق گروه ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه شاهد به دلیل بیماری امروز به دیار باقی شتافتند.

مقطع کارشناسی خود را در رشته ی گرافیک-ارتباط تصویری- دانشکده‌ی هنر‌های زیبا دانشگاه تهران و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس  به ترتیب در رشته ی ارتباط تصویری و پژوهش هنر گذراند.
وی سال 77 جذب دانشکده ی هنر دانشگاه شاهد شد.

این هنرمند سال های متمادی علاوه بر آموزش هنر، به خوشنویسی و طراحی گرافیک مشغول و بیشترین فعالیت اش در زمینه هنر بر خوشنویسی، گرافیک خط ، نقاشی خط و تجربه هایی در تکنیک های نقاشی خط معطوف بود.

مجله هنرهای تجسمی این ضایعه تلخ را به خانواده، بازماندگان و هنر جویان ایشان تسلیت عرض می نماید و از خداوند منان رحمت واسعه را برای ایشان مسئلت می نماید.