مراقب ویروسی باشید که در اینستاگرام صفحه شما را هک می کند!

مراقب ویروسی باشید که در اینستاگرام صفحه شما را هک می کند!مراقب ویروسی باشید که در اینستاگرام صفحه شما را هک می کند!

 

با کلیک کردن بر روی لینکی که برای شما فرستاده می شود، صفحه شما هک می شود و امکان دسترسی شما به این صفحه خارج می شود. یعنی با اضافه شدن کلمه X در اول اسم صفحه و اضافه شدن حرف 1 دیگر امکان دسترسی به صفحه تان را نخواهید داشت. لطفا این مورد را در قالب استوری به دوستانتان اعلام کنید.

در صورت کلیک کردن بر آن، بلافاصله اقدام به عوض کردن پسوردتان بکنید!