پیشخوان تاریخ هنر

درست است! (من میکی موس را دوست ندارم)

درست  است! (من میکی موس را دوست ندارم)درست است! (من میکی موس را دوست ندارم)

پیر برنار Pierre Bernard ، طراحِ گرافیک و هنرمندِ فرانسوی متولد سال 1942 بود و سال 2015 از دنیا رفت.

در سال 1970 مرکز هنری "گراپوس"Grapus را به همراه "فرانسوا میه" و "ژرارد پاریس کلاول" تاسیس کرد. مرکز هنری گراپوس عاملی کلیدی در کارکرد اجتماعی هنر گرافیک است. یعنی هم از حیث رشد و تحول این هنر و هم از نظرِ به رسمیت شناخته شدن و تشخص این هنر. تصاویر به نمایش در آمده در مرکز هنری گراپوس نقش عمده ای در سرگذشت و تاریخچه ی جهانی هنر گرافیک بازی کرده اند و هنوز هم تا به امروز،صحنه ی هنر فرانسه را تحت تاثیر خود دارند، همان تصاویری که ریشه ی محکم و استواری در علوم اجتماعی و نشانه شناسی دارند و الهام گرفته از آموزه های پوستر ساز لهستانی، "هنری توماشفسکی" هستند.

 برنار در مدرسه عالی هنرهای تزیینی، پاریس و در آکادمی هنرها، ورشو (زیرنظر هنری توماشفسکی) آموزش دید. فعالیت حرفه ای او علاوه بر طراحی پوستر، برنامه هویت سازمانی از جمله برای موزه لوور بوده است.

درست  است! (من میکی موس را دوست ندارم)/ 1981/ پیر برنار

 این پوستر برای نمایشگاهی در موزه لوور طراحی شد و احتمالا پاسخی بود برای شرکت دیزنی که تصمیم داشت یه پارک تفریحی دیزنی در اروپا دایر کند و تا اواسط دهه 80 هنوز مکان آن مشخص نشده بود.

از سال 1981، و بخشی از مجموعه ای برای نمایشگاه پوستر در موزه لوور، این تصویر احتمالاً پاسخی به طرح دیزنی برای افتتاح یک پارک موضوعی در اروپا است. مکان دقیق آن تا اواسط دهه 1980 مشخص نشده بود، بنابراین به نظر می رسد پاسخ Grapus در اینجا به طرح کلی و دیزنی به طور کلی بود.

تهیه و تنظیم: نرگس صاحب اختیاری