تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشن"بشر" و روایت خودخواهی انسان در برابر موجودات دیگر بر روی زمین

انیمیشن"بشر" و روایت خودخواهی انسان در برابر موجودات دیگر بر روی زمین

 اینجا آخر دنیا نیست، آخر سال است! داستان تلخ و مضحک"بشر" اثر استیو کاتس را تماشا کنید.

رابطه انسان با طبیعت به انتهای خود رسیده است. استیو کاتز Steve Cutts در انیمیشن کوتاه 3 دقیقه و نیمی خود حرص، طمع و بی تفاوتی انسان به محدودیت‌های طبیعی را در قالب سفری جذاب در زمان (از راست به چپ) روایت می کند.

منبع