تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشنی"سکه" برآمده از سنت های فرهنگ عامه مردم چین

انیمیشنی"سکه" برآمده از سنت های فرهنگ عامه مردم چین

در تعطیلات سال نو چینی، یافتن سکه در داخل کوفته‌ها به معنای داشتن سالی پر برکت در پیش است. زن جوانی در سفر به کشوری جدید یک کوزه را  که حاوی سکه های خوش شانسی است که در دوران رشد جمع آوری کرده ،گم می‌کند  زندگی جدید او با جستجو برای یافتن سکه‌ها آغاز می شود.

کارگردان سکه می نویسد: سکه فیلمی است درباره سنت، خانواده، مهاجرت و مهمتر از همه درباره یافتن خودمان. داستان با یک سنت سال نو از شمال چین، جایی که من متولد و بزرگ شدم، شروع می شود. در شب سال نو، خانواده ها در آشپزخانه جمع می‌شدند و با هم کوفته درست می‌کردند. در تعداد کمی از کوفته ها، سکه ها را  پنهان می‌کردیم. در شام خانوادگی، هرکس کوفته‌ها را با سکه‌ی در آن بخورد، سال پر برکتی در پیش خواهد داشت. سکه در اینجا صرفاً یک ایمان قوی است، کمی خوش بینی که در داخل یک پیراشکی بسته بندی شده است. اما همانطور که بزرگ شدم و به شهرها و کشورهای مختلف مهاجرت کردم، متوجه شدم که باید دائماً خودم را تغییر دهم تا در محیط جدید قرار بگیرم. برای هر کسی که تجربه جابجایی از مکانی به مکان دیگر را داشته باشد، نوعی بحران هویت احساس شده است، احساس بی‌جا و مکان بودن. اما در پایان روز، متوجه می‌شوم که گذشته ما بخش مهمی از شخصیت ماست و این چیزی است که ما را خاص می‌کند. یافتن ایمان در درون خود مهمتر از جستجوی تایید از سوی دیگران است. - یادداشت کارگردان