تماشا تجسمی‌تیوب

ماهیگیری به سبک انیماتور معروف استاپموشن،گالدیز

ماهیگیری به سبک انیماتور معروف استاپموشن،گالدیز

آتش های کمپ کوچکی که با یک ضربه محکم روشن می شوند. درختی که با یک تبر کوچک خرد شده است. آب چاهی که دریاچه کوچکی را ایجاد می کند. یک بچه  ماهی که برای شام پخته می شود. ماهیگیری رفتن (به انگلیسی: Going Fishing) یک فیلم کوتاه استاپ موشن از انیماتور سوئدی الکساندر اونگر، با نام مستعار Guldies در یوتیوب است. او آن را در اتاق خواب خود روی میزش از 2500 تصویر ثابت ساخته است.