پادکست تابلوی نقاشی آدم های توخالی از مرتضی کاتوزیان

پادکست تابلوی نقاشی آدم های توخالی از مرتضی کاتوزیان

مرتضی کاتوزیان در ۱۱ تیرماه ۱۳۲۲ در خانواده ای هنر دوست در تهران به دنیا آمد. از کودکی شیفته ی هنر نقاشی بود و تمام اوقات او بدون مربی صرف فراگیری این هنر می شد.در سال ۱۳۳۹ به طور حرفه ای به کار گرافیک و نقاشی روی آورد.در زمینه گرافیک تعداد بسیاری پوستر، آرم، جلد کتاب و بروشور ساخت. سال ۱۳۵۳ مسئولیت برگزاری نمایشگاه بین المللی گرافیک تهران با عنوان گرسنگان آفریقا توسط سازمان جهانیI.A.A را قبول کرده و به شکل هنرمندانه ای به انجام رساند و برنده جایزه پوستر همبستگی شد.

تابلوی آدم های توخالی ( وزرا و شخصیت های سیاسی که بر اساس شایستگی بر سر کار نیامدند) یکی از آثار فاخر هنر انقلاب است که در سال ۱۳۵۵ خلق شد و در پیروزی انقلاب به شکل پوستر منتشر گردید. 

متن پادکست : کتاب هنر انقلاب، فصل دوم، نقاشی انقلاب ، صفحه ۲۵۱