نمایشگاه " این نستعلیق نیست", مهدی فریمانی

نمایشگاه " این نستعلیق نیست", مهدی فریمانی
  • شروع:جمعه 06 اسفند 1400
  • پایان:دوشنبه 16 اسفند 1400

نمایشگاه " این نستعلیق نیست" برداشتی است کاملا آزاد و شخصی از ساختار زیبا و قاعده مند خط نستعلیق به کوشش مهدی فریمانی.


کیوریتور: عدنان مصلایی
افتتاحیه:جمعه ششم اسفند ماه از ساعت ۴ الی ۸ بعدازظهر در گالری شکوه
 نمایشگاه تا ۱۶ اسفندماه برقرار می باشد.
ساعت بازدید هرروزه ساعت ۱۶ الی ۱۹ بجز پنجشنبه ها و ایام تعطیل رسمی
لطفا پروتکل های بهداشتی را رعایت فرمایید

گالری شکوه. بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی  . کوچه امیر نوری، شماره ۱۹
۲۲۲۱۲۶۲۹

روزهای تعطیل: پنجشنبه‌ها و تعطیلات رسمی
ساعات کار افتتاحیه: ۱۶ - ۲۰
ساعات کار: ۱۶ - ۱۹