"سفر بر آبهای بی نقشه ",نمایشگاه گروهی نقاشی

"سفر بر آبهای بی نقشه ",نمایشگاه گروهی نقاشی"سفر بر آبهای بی نقشه ",نمایشگاه گروهی نقاشی
  • شروع:جمعه 06 اسفند 1400
  • پایان:پنجشنبه 19 اسفند 1400

"سفر بر آب های بی نقشه "
نمایشگاه گروهی نقاشی/نگارخانه آسوریک
کیوریتور:سمانه موسوی
گشایش:جمعه ۶ اسفندماه ۱۴۰۰/ساعت:۱۶ تا ۲۰
ادامه بازدید:تا ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰/ساعت:۱۶ تا ۱۹

هنرمندان:نادر افشاری/روحا تیموری/پرناز داداشی/طاهره سلیمانی/امیرحسین عالی/حجت عیسی پور/گلدسته قبادی سمیه مختاری/محجوبه مقدسی/مهشید موچانی/سمانه موسوی/ رضا مهدی نیا/زهرا نادری

استیتمنت:
((میخواهیم از مرز کلمات عبور کنیم، سفری به "درون"
آنجا که تنهایی مطلق توست، با خودت و مسئله ی " زنانگی"(حتی اگر مرد باشی)
جنس این "بودگی"، که برای هر کدام مان در سویه های متفاوتی در سفر است را، نمایان کنیم.

مازندران/ سلمانشهر( متل قو)/ خ نهم دریاگوشه/ جنب میدان جهان بین/ نگارخانه آسوریک/۰۱۱۵۴۶۱۷۷۱۲

طراح گرافیک: حسن رمضانی