مهدی حاجی‌محمدی فریمانی

پروفایل هنرمند

  • مهدی حاجی‌محمدی فریمانی

    مهدی حاجی‌محمدی فریمانی40 اثر

    مهدی حاجی‌محمدی فریمانی، متولد 1348 در شاهرود است.وی تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس گرافیک و فوق‌لیسانس نقاشی از دانشگاه‌های هنر و تربیت مدرس به اتمام رساند؛ سپس به تدریس و آموزش در دانشگاه‌های مختلف هنرِ کشور از جمله سوره،‌ تربیت مدرس، شهید رجایی و علمی‌ ‌کاربردی پرداخت. فریمانی طی سال‌ها فعالیت و خلق آثار هنری به برگزاری کارگاه‌های کالیگرافی مختلف در داخل و خارج از کشور(دانشگاه سوره، دانشگاه هنر، فرهنگستان هنر و حوزه هنری در ایران / دانشگاه‌های ملی، کسلیک، صور، نبطیه و ... در لبنان / گالری ایدیل در ترکیه و ... )، برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و شرکت در نمایشگاه‌های گروهی داخلی و خارجی همت گمارده و با شرکت در جشنواره‌ها و رقابت‌های هنری مختلف موفق به دریافت عناوین، جوایز و الواح تقدیری متعددی همچون جایزه دومین دوسالانه بین‌‌المللی پوستر جهان اسلام گردید. وی عضویت در هیئت داوری چندین جشنواره هنری از جمله بخش گرافیک دهمین سوگواره بین‌المللی هنرهای تجسمی عاشورا و همچنین چاپ چندین مقاله و کتاب را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. کتاب‌های معنویت در خوشنویسی و بررسی نمادهای تصویری عاشورا در نقاشی ایران از آثار مهدی حاجی‌محمدی فریمانی است.

مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی
مهدی حاجی‌محمدی فریمانی