موری فردریکز

پروفایل هنرمند

  • موری فردریکز

    موری فردریکز42 اثر

    موری فردریکز Murray Fredericks متولد سال ۱۹۷۰ در سیدنی استرالیا است و در سال ۱۹۹۲ در رشته سیاست و اقتصاد از دانشگاه سیدنی فارغ التحصیل شد. وی پس از تحصیل در مقطع کارشناسی، شروع به سفرهای انفرادی و طولانی مدت به نقاط دوردست کرد و به مدت پنج سال در خاورمیانه و هیمالیا سکونت داشت. در این مکان ها با طبیعتی قدرتمند مواجه شد که رویکرد او به عکاسی را جهت داد. فردریکز که اساساً عکاسی خودآموخته بود، دوره کارشناسی ارشد هنر و سپس MFA خود را در کالج هنرهای زیبا، دانشگاه نیو ساوت ولز به پایان رساند. این هنرمند فقط برای ماجراجویی یا آزمون استقامت، به نقاط سخت و دوردست سفر نکرده بلکه برای دستیابی به جوهر طبیعت و درک بی زمانی رویدادهای طبیعی و دستیابی به حقیقت راهی سفر شده است. گالری‌های همیلتونز در لندن، آرک وان در ملبورن و آناندیل در سیدنی نمایندگان نمایش آثار موری فردریکز هستند. . آثار او در سراسر استرالیا به نمایش گذاشته شده است و در مجموعه‌های بزرگ دولتی، خصوصی و شرکتی از جمله گالری ملی ویکتوریا، گالری پرتره ملی، التون جان، والنتینو، RBS، بانک مشترک المنافع و مجموعه بانک مک‌کواری نگهداری می‌شوند

موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز
موری فردریکز