هیئت داوران هجدهمین دوره مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور سوریه

هیئت داوران هجدهمین دوره مسابقه  بین المللی کارتون و کاریکاتور سوریههیئت داوران هجدهمین دوره مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور سوریه

کارتون: موضوع آزاد
کاریکاتور: بازیگر سوری: نهاد کلایی
کاریکاتوریست های برگزیده


هیئت داوران:
بشره الحکیم- سوریه
معفک مخول-سوریه
عبدالله اسد - سوریه
سوها غانم- سوریه
حسن اسماعیل- سوریه
رائد خلیل- سوریه