کتابت نام حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اثر سید علی هدایت + قابل چاپ

کتابت نام حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اثر سید علی هدایت + قابل چاپکتابت نام حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) اثر سید علی هدایت + قابل چاپ

کتابت نام مبارک حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)

موضوع: حضرت امیرالمومنین (ع)

تکنیک‌ اجرا: دیجیتال

شاخه هنری: خوشنویسی›کوفی بنایی

صاحب اثر: سیدعلی آیت

زمان خلق اثر: سال 1400

سایت هنر شیعی