لیزا میلروی

پروفایل هنرمند

  • لیزا میلروی

    لیزا میلروی46 اثر

    لیزا میلروی Lisa Milroy هنرمند کانادایی به خاطر نقاشی های طبیعت بی جان از اشیاء معمولی که اغلب در شبکه های منظم چیده شده اند، شناخته شده است. آثار او بیش از مطالعات رسمی درباره دارایی‌های شخصی، یک وسواس عاشقانه در مورد بقایای خود و میل به تجزیه جوهر عاطفی چیزهای زیبا را منتقل می‌کند. میلروی در نقاشی های خود مجذوب رابطه بین سکون و حرکت و ماهیت ساختن و نگریستن به نقاشی است. وی در سال در سال ۱۹۸۹ جایزه نقاشی جان مورز موزه‌ ملی لیورپول را دریافت کرد و به رسمیت شناخته شد. این هنرمند در سال ۲۰۰۵ به عضویت آکادمی سلطنتی هنر در آمد.

لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی
لیزا میلروی