تماشا تجسمی‌تیوب

انیمیشنی مستند درباره خشونت خانگی

انیمیشنی مستند درباره خشونت خانگی

این فیلم کوتاه پویانمایی در مورد روابط آزاردهنده به سفارش ADVA و شورای شهرستان دوون ساخته شده است. این انیمیشن توسط ام کوپر فارغ التحصیل کالج سلطنتی هنر و با استفاده از تکنیک رنگ روغن روی شیشه ساخته شده است. این مستند متحرک از مصاحبه‌هایی تشکیل شده است که توسط قربانیان جوان خشونت خانگی انجام شده است، که داستان‌های تلخ خود را آشکارا و صادقانه به اشتراک می‌گذارند. این فیلم به عنوان بخشی از کمپین آگاهی در مورد خشونت خانگی در مدارس سراسر دوون ساخته شده است.