نمایشگاه گروهی عکس و پوستر "زبان تصویر"

نمایشگاه گروهی عکس و پوستر  "زبان تصویر"نمایشگاه گروهی عکس و پوستر "زبان تصویر"
  • شروع:دوشنبه 05 اردیبهشت 1401
  • پایان:دوشنبه 12 اردیبهشت 1401

نمایشگاه گروهی عکس و پوستر دانشجویان گرافیک دانشگاه هنر شیراز "زبان تصویر"

افتتاحیه دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ 

به کوشش انجمن علمی گرافیک دانشگاه هنر شیراز و اساتید محترم بابک صفری و کیهان ولی نژاد

دانشجویان : پرنیان گرامی فر، مریم عطایی، فاطمه حاجی هاشمی، آیدا صابریان، ساناز ارزانی، مینا ربیعی، جواد برومند، نازنین رشوند، نگین عبدی پور، امیرحسین نجاتیان، زهرا صادقی نیا، سمانه حسینی نژاد، سپیده بانشی، محدثه صابر، نرگس باروت کوب، علی خاتون آبادی، فاطمه رستمی زاده، سارا عمرانیان، فاطمه خائفی، فائزه حسینی، نسرین عیوقی، دنیا اسدی، شاهرخ رعیتی، معین محمدجانپور ،زهرا منتصری، مینا شهیدانی

ساعت بازدید:
۱۰ تا ۱۳ و ۱۶:۳۰ تا ۲۱
آدرس: خیابان عفیف آباد.حد فاصل کوچه ۱۸ و ۲۰. گالری آبان.
شماره تماس: ۰۹۰۲۳۱۱۲۳۱۰