درباره استاد محمود فرشچیان + پادکست

درباره استاد محمود فرشچیان + پادکست

محمود فرشچیان (زاده ۱۳۰۸ش) نقاش و نگارگری که به سبب خلق آثاری درباره برخی موضوعات شیعی، مشهور است. وی در عین توجه به مبانی سنتی نقاشی، سبکی نو دارد. خارج‌کردن نقاشی از هنری وابسته به شعر و ادبیات و استقلال‌بخشیدن به آن، سه‌بعدی کردن نقاشی با نگاه به هنر غرب و همچنین نگاه ویژه به بازسازی مفاهیم دینی و شیعی، از جمله شاخص‌های هنر و آثار اوست.

آثاری چون تابلو عصر عاشورا، تابلو شام غریبان و تابلو ضامن آهو و نیز طراحی و نظارت بر ساخت ضریح امام رضا(ع) و ضریح امام حسین(ع) از برجسته‌ترین کارهای هنری فرشچیان است. وی از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ش، ۱۵ اثر خود را به حرم امام رضا(ع) اهدا کرده است.