درباره تابلوی مشهور کویر از استاد کاظم چلیپا+ پادکست

درباره تابلوی مشهور کویر از استاد کاظم چلیپا+ پادکست

کاظم چلیپا هنرمندی است که هرگاه اسمش می آید نام نقاشی انقلابی را با خود می آورد. نگاه به کارنامه چلیپا موید این نکته است که او همواره سعی در به تصویر کشیدن اندیشه های انقلابی و سیاسی خود داشته است.
یکی از زیباترین آثاری که به وظیفه عظیم زنان در جنگ و انقلاب اشاره دارد، تابلویی است اثر قلم توانای کاظم چلیپا به نام «کویر»؛ زنی با چادر سیاه و مقنعه سفید، همان زنی است که از دامن او مرد به معراج می رود. این زن مرواریدی است که در لباس پوشیده صدف عفت پرورش یافته است. این زن با آن زنانی که زیبایی ها و اسرار وجودی خویش را به شیطان هوس پرست فروخته اند بسیار متفاوت است. سبد شقایقی که در بغل دارد، و نطفه نور در خود پرورده است. چلیپا کویر را چون مظهری برای کرامت انسانی و عدم تعلقات برگرفته و اگر این چنین باشد، آن در چوبی راهی است که از باطن کویر به باغ آزادگی گشوده است. چلیپا متولد ۱۳۳۶ در تهران است. کاظم چلیپا یک هنرمند جدی در بیان حقیقتهاست، حقیقتی که در روح خاموش و پر از سکوت درون اوست و با قلم عشق و هنر، در دامان شگفتیها، متجلی می سازد. اگر به دقت در آثارش به دیدن بنشینیم نمایش بلند تجلی روح یک ملت را در دهه طوفانی تاریخ و سرنوشت را می توانیم ببینیم. وی از زمره دیگر نقاشان متعهد به عصر انقلاب دینی ما است که خشم، فداکاری، تفکر، مهربانی و عشق در هنر و تصویرهای صادقانه اش در پای صبح نقره ای، کویر، انتظار سبز نمایان است.