پادکست + تابلوی ۱۲ قسمتی انقلاب اول، دوم و سوم ایرج اسکندری

پادکست + تابلوی ۱۲ قسمتی انقلاب اول، دوم و سوم ایرج اسکندری

ایرج اسکندری تربقان ، متولد ۱۳۳۵ تهران

مدارک تحصیلی و نشان ها:

دکترای پژوهش هنر/دانشگاه هنر/۱۳۸۴ 

فوق‌لیسانس پژوهش هنر / دانشگاه هنر / ۱۳۷۴

لیسانس نقاشی / دانشکده هنرهای تزئینی / ۱۳۵۷

برخی آثار

نقاشی دیواری / تهران؛ خیابان انقلاب / ابتدای صبای شمالی 

نقاشی دیواری / تهران؛ میدان فلسطین 

نقاشی دیواری / تهران؛ بزرگراه کردستان(عنوان: ایران باید به دست ایرانی ساخته شود)

نقاشی دیواری / تهران؛ مرکز تفریحی ولیعصر(عنوان: مادر)

نقاشی دیواری / تهران؛ بزرگراه کردستان(شهید گنجی)

نقش برجسته / تهران؛ میدان انقلاب 

مجسمه / سنندج؛ میدان اصلی

 برج یادمان شهدای صنعت نفت / تهران؛ پژوهشگاه صنعت نفت

کتیبه مسجد شهدای صنعت نفت / تهران

مجسمه سنگی / لبنان؛ بیروت(عنوان: تفکر)

و نقاشی های زیادی از  این هنرمند در موزه ها و گنجینه های بزرگ حوزه هنری، موزه هنرهای معاصر ، موزه شهدا و موزه قرآن نگهداری می شود.