پادکست تابلوی نقاشی هجر اثر مصطفی گودرزی

پادکست تابلوی نقاشی هجر اثر مصطفی گودرزی

 

مصطفی گودرزی دارای دکترای هنرهای تجسمی و تاریخ هنر از فرانسه می باشد. او از جمله هنرمندان فعال و جستجوگر انقلاب است که با تعداد فراوان و تنوع آثار، جایگاه خاص خود را در این گروه حفظ کرده است.

گودرزی می گوید: «من فکرمی کردم که برای رهاکردن آنچه از نقاشی غرب بر ما تحمیل شده و یافتن هویت ایرانی در قلمرو نقاشی، ابتدا می بایست به ویژگیهای صوری نقاشی خودمان رجوع کنم و ضمن جستجوی دیدگاه و منظر از دست رفته، از تجربه چند ساله استادان بزرگ در زمینه مسایٔل زیباشناسی، ساده سازی فرمها، رنگ و ترکیب بندی استفاده کنم. ضمن آنکه اعتقاد داشتم که نباید در مرحله نخست، یعنی کپی برداری از صورت نقاشی سنتی ایران بمانم.. بنابراین غرض برگشت به بستر حقیقی نقاشی ایرانی است که سیصد چهارصد سال قبل، از مسیر خود منحرف شده است. نسل های آینده از خودباختگی و سستی ما در برابر از دست دادن اصالت و فراموش کردن ریشه های مقدس هنرمان نخواهند گذشت، چنانکه امروز نقاش ایرانی برخورد انفعالی و سطحی نسل های گذشته خویش را با هنر غرب نمیتواند بپذیرد.»

هجر اثر مصطفی گودرزی ، رنگ و روغن روی بوم، ۱۰۰ × ۱۳۰ سانتیمتر،۱۳۶۶