پادکست اثر خاطرات سال‌های سیاه دهه ۳۰ از مرتضی کاتوزیان

پادکست اثر خاطرات سال‌های سیاه دهه ۳۰ از مرتضی کاتوزیان

عنوان: خاطرات سال‌های سیاه دهه ۳۰

هنرمند:مرتضی کاتوزیان

تکنیک: مداد سیاه روی مقو

اندازه: ۱۲۰x۶۰

سال خلق: ۱۳۴۸

متن پادکست : کتاب هنر انقلاب، فصل دوم، نقاشی انقلاب ، صفحه ۲۵۰