نمایشگاه مجموعه آثار کاریکاتورهای فخرالدین دوست محمد

نمایشگاه مجموعه آثار کاریکاتورهای فخرالدین دوست محمدنمایشگاه مجموعه آثار کاریکاتورهای فخرالدین دوست محمد
  • شروع:دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
  • پایان:دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

 علمی گرافیک دانشگاه فنی و حرفه ای، انجمن علمی گرافیک نقطه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه وهنرستان هنرهای زیبای پسران استان کرمانشاه برگزار می نمایند.

"نمایشگاه مجموعه آثار فخرالدین دوست محمد/کارتونیست، تصویرگر و نویسنده مقالات موفقیت و انگیزشی"


• زمان: افتتاحیه دوشنبه 19 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 10 صبح
(نمایشگاه به مدت یک هفته دایر می باشد)

• مکان: دانشگاه صنعتی کرمانشاه،جنب سالن آمفی تئاتر