فصل بیداری,عکس های انقلاب از گنجینه خانه عکاسان ایران

فصل بیداری,عکس های انقلاب از گنجینه خانه عکاسان ایرانفصل بیداری,عکس های انقلاب از گنجینه خانه عکاسان ایران
  • شروع:شنبه 16 بهمن 1400
  • پایان:پنجشنبه 28 بهمن 1400

خانه عکاسان ایران برگزار می کند
فصل بیداری
عکسهای انقلاب از گنجینه خانه عکاسان ایران

بازدید: شنبه 16 بهمن لغایت چهارشنبه 28 بهمن
(بجز پنجشنبه ها و جمعه ها) - ساعت 9 الی 18
خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری
گالری شماره یک خانه عکاسان ایران