نمایشگاه نقاشی "سقوط فرشتگان" گلچینی از آثار شقایق یابنده

نمایشگاه نقاشی "سقوط فرشتگان" گلچینی از آثار شقایق یابندهنمایشگاه نقاشی "سقوط فرشتگان" گلچینی از آثار شقایق یابنده
  • شروع:پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401
  • پایان:شنبه 24 اردیبهشت 1401

نمایشگاه نقاشی سقوط فرشتگان آثار شقایق یابنده

مکان : بندرعباس/بلوار امام خمینی/روبرو زمین ورزشی شاهین/گالری وندا


افتتاحیه نمایشگاه روز پنج شنبه 22 اردیبهشت ساعت 18.

این نمایشگاه از 22 اردیبهشت الی 24 اردیبهشت ماه 1401 از ساعت 18 تا 21:30 برقرار می باشد.