نمایشگاه آثار محمود کاظمیان "از دیدن و رفتن"

نمایشگاه آثار محمود کاظمیان "از دیدن و رفتن"نمایشگاه آثار محمود کاظمیان "از دیدن و رفتن"
  • شروع:شنبه 07 خرداد 1401
  • پایان:سه شنبه 17 خرداد 1401

نمایشگاه آثار محمود کاظمیان "از دیدن و رفتن" 
افتتاحیه: جمعه ۶ خرداد
ساعت ١٦:٣٠ تا ۲۰:۳۰
بازدید: ۷ تا ۱۷ خرداد
ساعت ١٦:٣٠ تا ١٩:٣٠
گالری جمعه ها تعطیل میباشد.
ساری٫ خیابان سعدی، روبروی كوچه عرفان/گالری هنر ساری 

تلفن:٣٣٣٠٢١٠٠