اعلام برندگان و لیست شرکت کنندگان ورلد پرس کارتون

اعلام برندگان و لیست شرکت کنندگان ورلد پرس کارتوناعلام برندگان و لیست شرکت کنندگان ورلد پرس کارتون

لیست شرکت کنندگان در بزرگترین مسابقه معتبر سیاسی دنیا در پرتغال به شرح زیر اعلام شد:

لیست اسامی کشورها:

لیست اسامی که برگزیده زاهیابی به مرحله نهایی شدند:

اعلام برندگان مسابقه در ۲۸ ماه مه ۲۰۲۲ یا ۷ خرداد ۱۴۰۱ اعلام می شود:

اینستاگرام مسابقه